SC Work

Candidate Experience: de beste manier om een ​​sollicitatiegesprek te voeren

In de cateringsector is het succes van elk bedrijf nauw verbonden met de vaardigheden van het personeel dat er werkt en wiens expertise garant staat voor een hoge servicekwaliteit. Recruiters en werkgevers die zich willen omringen met talent moeten daarom bijzondere aandacht besteden aan de candidate experience, waardoor het sollicitatiegesprek een positieve ervaring wordt, zowel voor de verschillende kandidaten als voor de reputatie van het bedrijf zelf.

Hier volgen manieren om u voor te bereiden op een sollicitatiegesprek en welke strategieën u kunt gebruiken om dit gesprek het beste te kunnen voeren.

Vóór het sollicitatiegesprek

Het selectieproces begint altijd met een zorgvuldige beoordeling van het cv van de kandidaat om inzicht te krijgen in zijn ervaring, vaardigheden en doelen. Aan de hand van deze gegevens kan de recruiter of werkgever een reeks relevante vragen opstellen om de capaciteiten en geschiktheid van de kandidaat te beoordelen voor de functie waarvoor hij/zij solliciteert.

Tijdens het sollicitatiegesprek

Communicatie en empathie zijn essentieel om van het sollicitatiegesprek een positieve ervaring te maken voor de potentiële werknemer, maar ook snel en vruchtbaar voor de recruiter.

Jezelf meteen op een sympathieke en vriendelijke manier neerzetten, in eenvoudige en duidelijke taal, zal ervoor zorgen dat de kandidaat zich op zijn/haar gemak voelt en dat hij/zij transparanter zal antwoorden op de vragen die voor het gesprek zijn opgesteld. De gestelde vragen moeten duidelijk en relevant zijn om antwoorden te krijgen die zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk zijn, zodat de technische en menselijke competenties van de kandidaat kunnen worden beoordeeld en inzicht kan worden verkregen in hoe hij of zij zal omgaan met uitdagingen en problemen als het selectieproces succesvol verloopt.

Het sollicitatiegesprek afsluiten

In het laatste deel van het gesprek is het belangrijk om eventuele vragen van de kandidaat over de functie of het bedrijf te beantwoorden. Daarnaast moeten de volgende stappen in het selectieproces duidelijk worden uitgelegd, waaruit transparantie en respect blijkt voor kandidaten die, ongeacht de uitkomst van het gesprek, deze ervaring zullen waarderen.

Vervolgens

Na het sollicitatiegesprek is het de verantwoordelijkheid van de recruiter om de kandidaat zo snel mogelijk feedback te geven, waarbij hij op een duidelijke en tijdige manier de beslissing presenteert die aan het einde van het selectieproces is genomen.

Voorbereiding, empathie en duidelijke communicatie zijn daarom belangrijke elementen in het creëren van een positieve kandidaatervaring voor potentiële werknemers en vruchtbaar voor recruiters. Ongeacht de uitkomst van het gesprek zijn kandidaten ook potentiële ambassadeurs voor het bedrijf, dus het benadrukken van iemands achtergrond en eerdere ervaring tijdens het selectieproces kan een positieve en blijvende impact hebben op iemands merkreputatie.